Tadeusz NOWAK

NOWAK Tadeusz, 1930-91, poeta i prozaik; w utworach o tematyce wiejskiej stylizacje biblijne, mitologiczne i folklorystyczne; wiersze (Jasełkowe niebiosa 1957, Ślepe koła wyobraźni 1958, Psalmy 1971-80), powieści (A jak królem, a jak katem będziesz 1968, cykl Diabły 1971, Dwunastu 1974, Prorok 1977); opowiadania.